HRD

HRDZaposleni so glavna konkurenčna prednost in premoženje organizacij.

Ustrezno vodeni so nosilci sprememb in inovacij ter glavni ambasadorji podjetja. Tako kot vsako premoženje, pa kadri zahtevajo pravilno in učinkovito upravljanje, če naj se plemenitijo in njihova vrednost (ter prispevek) povečuje. Temu upravljanju rečemo tudi vodenje.

Klientom tako pomagamo prepoznati, kaj v okolju vpliva na motivacijo zaposlenih, kaj vzpodbuja njihovo zavzetost in učinkovitost, kaj so ključni dejavniki razvoja posameznikov in timov, izmerimo njihov potencial in ugotavljamo uporabo potenciala v praksi.
Dobro razumemo poslovni jezik, hkrati pa širimo tudi čustveno inteligenco in zavedanje posameznikov. Vodjem pomagamo pri njihovih začetkih in nadaljnem razvoju ter smo kompetenten sogovornik kadrovskim in poslovnim direktorjem.

Primeri nekaterih razvojnih projektov:

  • 360 analiza
  • prepoznavanje in razvoj talentov (assesment)
  • ocena potenciala zaposlenih
  • reorganizacija oddelkov
  • pomoč pri vzpostavitvi internih izobraževalnih in razvojnih programov
  • redni (letni) pogovori z zaposlenimi
  • razvoj internih trenerjev
  • razvoj vodij in internih coachev