Kako poteka coaching

coaching-how-255x300Osnova coachinga je dober stik in zaupen odnos med klientom in coachem. Coaching je interaktiven proces, usmerjen v razvoj klienta od trenutne situacije k želenemu stanju. Večina izmed nas ve, kam si želimo, a često ne vidimo poti ali pa na svoji poti naletimo na ovire.

Glavni cilj coaching procesa je zmanjševati ovire do ciljev in tako omogočiti klientu uspeh – torej mu pomagati, da v polni meri uporabi svoje potenciale.

Učinkovit coaching vsebuje jasno postavljene cilje, visoko motivacijo udeleženca in coacha, ki je sposoben voditi udeleženca skozi proces. Coach in klient se srečata osebno ali preko telefona oz. skype-a za 30, 45 (ali 60) minut. Coach vodi klienta, da določi področja in srčne cilje, ki jih želi doseči. Nato v 14. dnevnih intervalih preverjata napredek. Pri tem coach z vprašanji in tehnikami sproža v klientu miselne procese, ki ga vodijo do novih spoznanj, idej, strategij in drugih notranjih virov, ki omogočajo spremembo vedenja in razmišljanja.

Pri coachingu uporabljamo I-CAN-DO model Curly Martin, pionirke coachinga. Pri tem preverimo, kako pomembno je področje za klienta (I), kakšna je trenutna situacija (C), kakšni so njegovi cilji (A), katere so možne poti do cilja (N), do kdaj želijo cilj doseči (D) in kako bodo prepoznali, da so cilj dosegli (O).

Ker udeleženec črpa iz lastnih virov, je naučena lekcija veliko močnejša in motiv za ohranitev novega načina večji. V povprečju klienti izberejo 6-8 srečanj za posamezen cilj ali področje.