Komunikacija

komunikacijaProces komunikacije lahko zelo poenostavimo na splošno na prenos sporočila med sprejemnikom in oddajnikom. Vmes seveda nastopajo razni šumi, sprejemnik in oddajnik pa imata vsak tudi svoje interpretacijske filtre. Kakovost in učinkovitost komunikacije je tako odvisna od obeh.

Komunikacija poteka na verbalni in neverbalni ravni.

 

Verbalna komunikacija je lahko pisna ali ustna.

 

Pri neverbalni ravni pa zaznavamo:

  • držo telesa
  • mimiko obraza
  • ton in hitrost glasu.

Komuniciramo v vsakem trenutku, zato je smiselno, da se naučimo uspešne komunikacije.

Osnova za uspešno komunikacijo je dober stik. Sogovornika na ta način ustvarita vzdušje, ki komunikacijo spodbuja.

Pri komuniciranju znajdemo v različnih vloga – podrejeni, nadrejeni, sodelavec, stranka,… Vsaka vloga ima svoje specifike in potrebe, ter pozroča različne situacije. Če upoštevamo te potrebe in situacije, lahko z ustrezno komunikacijo zgradimo dober odnos.

Poleg delavnic, ki nagovarjajo specifične izzive klientov, nudimo naslednje standardne delavnice (meni levo).