Način dela

Če parafraziramo Nordströma in Ridderstråle-a je naš način dela
»ne vam povedati, kaj naj razmišljate temveč vas pripraviti, da razmišljate«

Delamo tam, kjer vidimo da je želja po spremembi in rasti. Ne želimo le izvesti programa, želimo doseči izboljšave.

Potrebe naročnika:

Najbolj uspešni so programi “po meri”, kar pomeni, da pristop, vsebino in potek prilagodimo naročniku. To so tudi nam najljubši programi, saj lahko dodamo največjo vrednost naročniku.

Preden lahko pripravimo primerno ponudbo, poskrbimo da dobro razumemo potrebe naročnika (organizacije) in sodelujočih v procesu. S tem poskrbimo, da so cilji in pričakovanja usklajeni s strani vseh, ki so vključeni v projekt.

Pri tem analiziramo trenutno situacijo naročnika ter definiramo želeno stanje, ki je vedno uskaljeno s strateškimi cilji naročnika. Skladno s tem definiramo vsebino in potek procesa, ki jo dokončno uskladimo z naročnikom.

Kljub vsemu, se vsega ne da predvideti, zato smo prilagodljivi skozi celoten proces in znotraj dani okvirov najdemo najboljši način za uresničitev ciljev.

Oblikovanje programa

Skladno z ugotovljenimi potrebami skupaj z naročnikom oblikujemo program.
Že leta 1997 je bilo v raziskavi objavljeni v Public Personnel Management ugotovljeno, da kombinacija izobraževanja in coachinga prispeva k dvigu produktivnosti za 88%, medtem ko samo izobraževanje zgolj za 22,4%. Ker je smisel izobraževanja in razvoja sodelavcev v dejanski spremembi vedenja in razmišljanja, oblikujemo programe, ki kombinirajo različne pristope – delavnice, projektne naloge in individualni coaching. Na ta način zagotovimo najboljši prenos v prakso in s tem najvišjo možno dodano vrednost programa.

Delavnice in treningi

Na delavnicah nam je pomembna aktivnost udeležencev. Na ta način udeleženci lažje ohranjajo koncentracijo in motivacijo. Pogosto je to prostor za pogovor in izmenjavi izkušenj, ki ga udeleženci radi izkoristijo, s tem pa se zagotovi boljši pretok informacij in znanja znotraj organizacije.

Trener skrbi za moderiran proces delavnice ali usmerjen potek treninga. Pri tem uporabljamo princip »utilizacije«, kar pomeni, da delamo na primerih in situaciji udeležencev, namesto na fiktivnih primerih ali v naprej določenih shemah. Drugi princip pa je izkustveno učenje, kar pomeni da udeleženci naučeno tudi preizkusijo skozi igre vlog, vaje v skupini ali posamezno.

Delamo s pomočjo primerov, diskusij, refleksije, snemanjem in analizo posnetkov, igrami vlog, skupinskimi vajami. Uporabljamo različne pripomočke, le powerpointa se na celodnevnih treningih in delavnicah izogibamo.

Pri oblikovanju vsebine treninga upoštevamo 4MAT princip in različne učne stile.
Za vsak trening pripravimo kratek priročnik, kjer udeleženci dobijo ključna znanja, lahko pišejo svoja spoznanja ter izsledke vaj.

Po končani vaji vedno sledi pogovor o opaženem in naučenem (debrief), na koncu delavnice pa udeleženci izdelajo svoj akcijski načrt, ki pomaga pri razvoju njim samim in njihovim vodjem.

Coaching

Kadar izvajamo coaching v organizacijah je izrednega pomena, da so cilji coachinga usklajeni z vsemi vpletenimi stranmi (največkrat je to vodja, zaposleni in kadrovska služba).

Ključni uspeh coachinga je izkoristek samo-motivacije za doseganje cilja, kar je tudi razlog za trajnost sprememb.

S tem razlogom uvodni pogovor izvedemo z vodjo, z zaposlenim in nato z obema skupaj. Na ta način omogočimo čim večjo usklajenost ciljev. Potrebni dejavniki uspeha pa so še odprta organizacijska klima, dobra komunikacija in demokratičen vodja.

Več o našem načinu coachinga.

Spremljava in povratne informacije:

Skozi celoten potem projekta smo v kontaktu z naročnikom. Podajamo povratne informacije, usklajujemo proces ter prilagajamo program.

Na ta način ima naročnik stalno pregled nad procesom in razvojem zaposlenih.
V primeru projektnih nalog (nalog, ki dejansko že vnašajo spremembe v organizacijo) je trener na voljo udeležencem skozi celoten proces preko elektronske pošte.

Ob zaključku programa skupaj z naročnikom preverimo uresničitev zastavljenih ciljev ter še enkrat pregledamo rezultate programa. Pri tem trener poda tudi morebitne predloge za izboljšavo ali spremembe v okviru kratkega svetovalnega poročila.