Blog

Imate čas

Pred leti smo se veliko ukvarjali z upravljanjem časa ter sprememb in vidim, da so te teme ponovno aktualne. Sprememb si v konjunkturi nismo želeli oz. smo mižali pred njimi, čas pa je bil tudi kar dobro razporejena dobrina, saj smo si lahko privoščili dodatnega sodelavca.

"Image courtesy of Image courtesy of iosphere / FreeDigitalPhotos.net

“Image courtesy of Image courtesy of iosphere / FreeDigitalPhotos.net

Preteklih nekaj let je vzelo tako čas (praviloma je zaposlenih manj ali pa je več nalog na enega), kakor tudi pokazalo, da cona udobja ni nikoli pametna izbira. Kako vse narediti v tem kratkem času, kako žonglirati z novimi projekti ter samimi nujnimi stvarmi, kako si vzeti čas zase… so glavne teme, ki zavirajo osebne.

preberi več
Pomembno ali nujno

Ko se pogovarjamo o času in tem, kako si ga razporedimo, ne moremo mimo Coveyeve matrike Nujno-Pomembno. V zadnjem času opažam, da smo izredno produktivno naravnani, zato se lotevamo zgolj nujnih stvari. Radi gasimo požare. In pogosto se nam zgodi, da nujne stvari izgledajo pomembne. A ni vedno tako.

nujnopomembno1. Pomembno in nujno je takrat, ko pride do krize, reklamacije, dejanske (tehnične) težave, izpada ali ko že skoraj zamujamo rok. Takrat gasimo požare. Sem spadajo torej:

  • krizne situacije
  • pritožbe
  • zahteve strank
  • načrtovane naloge in projekti, ki so prešli v fazo nujnosti
  • določeni sestanki
  • določena poročila
  • določene potrebe zaposlenih
  • reševanje problemov, gašenje požarov

Kako obvladovati prvi kvadrant: Razmislite ali je res nujno ali zgolj tako izgleda. Kaj se lahko zgodi, če ne naredite te naloge? Določite prioritete.

2. Kar nekaj stvari.

preberi več
Brez dnevnega reda

Vedno več udeležencev delavnic toži nad prevelikim številom in ne-učinkovitostjo (internih) sestankov. Ljudji najbolj moti, da:

- sestanki niso vodeni

- se ne začnejo in končajo se ob predvideni uri

- debate niso usmerjene (in po potrebi prekinjene)

- dnevni red in dolžina posamezne točke niso vnaprej določene

- se nihče ne pripravi na sestanek

- materiali in teme prihajajo na naslovnike še par minut pred sestankom

- se ponavljajo informacije v istem formatu (pogosto je to primer na kolegijev).

Res grozno, če se znajdemo na sestanku, kjer nihče ne ve, kaj mu je namen ali pa so nam na isti način predstavljene tabele in številke, ki bi si jih lahko sami pogledali v pol krajšem času. Tak sestanek se vleče kot kurja čreva in vsi so si edini zgolj v enem – “ne želim več na tak.

preberi več