Prepoznavanje in razvoj potenciala zaposlenih (Assessment)

 Prepoznavanje in razvoj potenciala zaposlenih (Assessment)Če želimo narediti korak naprej, je dobro vedeti, kje smo danes. Assesment (ali Audit kot ga nekateri imenujejo) je odličen način za identificiranje talentov posameznikov in organizacije, kot tudi postavitev nadaljnega razvoja ljudi.

Kot pri zdravniku, je tudi pri razvoju kadrov pomembna prava diagnoza, saj bolečega kolena ne ozdravimo s septoleto. Da v kriznih časih, ne bi kupovali septolet za koleno in ultrazvoka za praske, svetujemo sledeč potek definiranja potreb po znanju in komeptencah:

 

  1. definirati potrebne kompetence zaposlenih (generalne in specifične za ključna področja), ki bodo uresničevale strategijo podjetja v naslednjih 3-5 letih
  2. analiza potenciala in kompetnec, izdelava kadrovske strategije in razvojnega načrta
  3. razvoj orodij in usposabljanje vodij za razvoj zaposlenih
  4. coaching za posameznike skladno z zgornjimi ugotovitvami
  5. izobraževanje skladno s točko 2