Programi in rešitve

Posamezniki in organizacije se v spreminjajočem svetu soočajo z raznimi izzivi. Tako smo ljudje lahko nosilci sprememb in inovacij ali pa glavna prepreka na poti do uspeha.
Kako najti motivacijo za spremembe, na kakšen način se lotiti ovir, ki jih vidimo pred seboj in kako razmišljati v smeri rešitve je rdeča nit INSPIRIS delovanja.

Navdihniti ljudi – z mislijo, vzgledom ali orodjem – je naše poslanstvo.

Dobro razumemo poslovni jezik, hkrati pa širimo tudi čustveno inteligenco in zavedanje posameznikov. Vodilnim in lastnikom podjetij pomagamo pri njihovih začetkih in nadaljnem razvoju oz. širitvi, ter tudi pri prehodu v tretje aktivno življenjsko obdobje. Kadrovskim in poslovnim direktorjem kompetenten sogovornik na področju razvoja potrebnih kompetenc in veščin. Posameznike vzpodbujamo, da prepoznajo svoje poslanstvo in mu sledijo, ter na ta način ustvarijo uspešno in srečno zgodbo zase in za svojo okolico.