Bo svet končno postal okrogel?

(če raje poslušate namesto berete)

Če ljudje izbirajo med dvema likoma, ki najbolje predstavljata njihovo osebnost se za kvadrat odločijo tisti, ki cenijo urejenost, pravila, stanovitost. Krog izberejo tisti, ki so usmerjeni v ljudi, odnose in čustva.

A samo vprašanje o krogu in kvadratu je zgrešeno – postavljeno v smislu dualizma – sem nekaj in nisem drugo. Dualizem je zelo popularen v kvadratnem svetu. Če nisem za, sem proti; če ni prav, je narobe; če ni dobro, je slabo; če ni novo, je staro; če ni lepo, je grdo; če ni lahko, je težko… Kaj pa če ni lahko, a je vredno truda? Če ni novo, a je še vedno zanimivo? Če ni prav, a tudi ni v resnici narobe?

Seveda nam določena pravila olajšajo vsakdan. A poleg pravil obstajajo tudi odnosi. Obstajajo ljudje, obstajajo čustva. Koliko je v podjetjih in državah okroglih pravilnikov, zakonov, zgradb, pohištva, pripomočkov…?

Zanimivo je, da ravno v času recesije države skušajo urediti nered s še več pravili.

Države in podjetja kujejo nove kvadratne kletke, ljudje pa odkrivajo v sebi celote.

Zapolseni in podjetniki se pogosto soočajo z in delujejo v zelo kvadratnem svetu. Ta ne prenese okroglin – čustev, težav in veselja. V poslovnem svetu se ceni zadržanost, kontrola, razum. Ceni se le ena stran človeka.

Dualizem. Kar je racionalno, ne more biti emocionalno.

A človek ni dvoje polovic, z mehanizmom za ločeno vklapljanje in izklapljanje. Je nedeljiva celota. In vedno manjl judi prenese korporativne okvire in mindeset-e. Iščejo smisel, poslanstvo in dodano vrednost.

In če je težko najti dobre managerje, prodajalce, sodelavce, kaj to pomeni za gospodarstvo? Da bodo uspešna podjetja vodili le povprečneži? Da strokovnjaki ne bodo zaposljivi? Da razvoj ne bo nastanje v korporacijah?

Kdaj bo korporacija postala kooperacija? Kdo bo prvi in kdo ne bo preživel, ker bo drugi?

Ko bo torej izbiral posameznik in ne korporacija, kaj to pomeni za bodoča sodelovanja?

Kaj pomeni bitka za talente v okroglem svetu? Stlačiti krog v kvadrat, ali krogu dovoliti da zraste čez kvadratno omejenost?

So torej korporacije dinozavri ali gosenice? Bodo izumrle ali se prerodile v metulje?

Ste lahko res drzni in si zamislite državo brez države, korporacijo brez okvirov in uslužbence s pridihom človečnosti, stavbe ki so namenjene duši in telesu, jedilniki ki pozdravijo namesto zastrupljajo…?

Si lahko torej zamislite okrogel ne kvadraten svet?