Spremembe

spremembeV preteklosti se je govorilo predvsem o upravljanju sprememb (»change management«), kar je temeljijo na principu, da spremembe se dogodijo in s tem pristopom vodja poskrbi, da organizacija ustrezno prilagodi, po tem, ko se je sprememba zgodila.

A prilagajanje spremembam (reakcija) v današnjem času ni več dovolj. Potrebno jih je predvideti, spodbuditi, iskoristiti. Zato se je izoblikoval princip »leading change«, kjer prevzamemo bolj proaktivno vlogo.

Pomembno je torej ugotavljanje ali ustvarjanje bodočih trendov ter kreativno nagaovarjanje le-teh.

Spremembe so tako lahko v:

  • proizvodni liniji
  • delovnih procesih
  • načinih komuniciranja
  • organizacijski strukturi

Pri vodenju sprememb je izredno pomembna čustvena inteligenca, saj je odziv na spremembe praviloma čustven in ne racionalen. Zahteva visoko stopnjo zaveze, odlično in stalno komuniciranje ciljev, preprečevanje odpora in nagrajevanje »vlečnih konjev«.

Pri spremembah gre posameznik in s tem organizacija skozi tri faze:

1. faza: zadovoljstvo, šok, otopelost/zanikanje
2. faza: strah, jeza, depresija
3. faza: razumevanje, sprejemanje, premik naprej

Razumevanje teh faz nam pomaga pri načrtovanju in uvajanju sprememb.

Treningi na temo sprememb so praviloma spremljajoči procesi svetovanja.