Vodstveni coaching

poslovni_coaching_cbVodstveni coaching je namenjen vodjem in izzivom, s katerimi se vodje in managerji srečujejo.

V osnovi je vodstveni coaching usmerjen v razvoj vodstvenih veščin in pristopov.

Biti vodja zahteva drugačno razmišljanje kot biti zaposlen. Intergriteta “walk the talk” je izrednega pomena. Prav tako mora vodja imeti dobro sposobnost strateškega razmišljanja, postavljanja vizije, komunikaciranja in empatije.

Vodenje ljudi izgleda veliko bolj enostavno kot v resnici je. V literaturi pogosto zasledimo, da je vodenje glagol in ne samosalnik.

Tako pri vodstvenem coachingu s klientom raziščemo različne poslovne situacije in odnose, ter lastna prepričanja, vrednote in vloge (identitete), ki jih vodja v posameznih primerih zavzame.

Čeprav pri vodstvenem coachingu delamo na poslovnih situacijah pa klienti povedo, da se jim izboljša tudi splošno počutje in privatni odnosi. To je povsem razmljivo, saj ljudje nismo dve ločeni polovici, temveč nedeljiva celota, ki najbolje funkcionira, ko je v ravnotežju.

Pretirano poudarjanje ene polovice nam zmanjša sposobnost empatije za večino “mehkih” problemov v organizaciji. Zato ogromno vodij raje rešuje strokovne probleme kot morebitne težave s sodelavci. Slednje pa je, žal, pogosto razlog za nižjo učinkovitost podjetja ali oddelka. Z vodstvenim coachingom nagovorimo razloge za tako vedenje in najdemo načine, kako vedenje ustrezno spremeniti. Pomagamo vodji, da se spozna in vodi sebe, saj je to osnova za vodenje drugih.

INSPIRIS vam pomaga spremeniti vlogo iz vodenega v vodjo, iz mentoriranca v mentorja, iz treniranca v coacha.

Izzivi s katerimi se pri tem srečujejo, so različni:

  • sprejemanje vloge vodje
  • postavljanje realnih pričakovanj sebi in drugim
  • upravljanje s časom
  • komunikacija in konflikti s sodelavci
  • ženske in moški se kot vodje srečujemo z različnimi izzivi
  • strokovnjaki imajo pogosto težave predstavitvijo svojih idej
  • potencialni kader, ki še nima izkušenj potrebuje ustrezen feedback in razvoj vodstvenih sposobnosti
  • Boomerji, generacija X, Y, Z itd… ne delijo enakih vrednot, zato imajo različne stile vodenja.

Skupaj identificiramo prave izzive, postavimo cilje in dorečemo strategije za njihovo uresničitev.

Priporočamo predhodno izvedbo treninga za vodenje.