Za lastnike in vodilne

Od vodilnih se pričakuje, da imajo jasno vizijo prihodnosti, da jo znajo dobro komunicirati sodelavcem, so pogumni in strpni hkrati, premorejo visoko stopnjo integritete ter močno osebnost.

V spreminjajočem okolju se hierarhija vedno bolj plošči ter vodenje prevzemajo tudi operativni nivoji, ki so bližje spremembam na trgu, v tehnologiji in pri strankah. Zato je pomembno, da vodja za voditi tudi take »X-time« ter s tem zagotoviti uspešno prihodnost sebi, sodelavcem in podjetju kot celoti.

Pričakovanja so velika, vodje pa zgolj ljudje. Tako kot mi vsi, imajo svoje prednosti in priložnosti za izboljšavo. Često so prednosti strokovne narave, izkušnje ter poznavanje posla, pogosto pa vodje prepoznajo priložnosti za izboljšave v:

 • vodenju svoje ekipe
 • izboljšanju svojega poslovnega nastopa
 • motiviranju sodelavcev
 • razvoju sodelavcev skladno z njihovim potencialom
 • postavitvi učinkovite organizacije v podjetju
 • prilagajanju vedenja različnim situacijam
 • upravljanju sprememb
 • izboljšanje odnosov med zaposlenimi (in vami)
 • uravnotežanje zasebnega in poslovnega življenja
 • porazdelitvi odgovornosti med člane time
 • spremembi vloge od lastnika do managerja
 • grajenju tima in naslednikov.

Zgolj zagotoviti znanje pa ni dovolj – potrebno je, da znanje pride v navado ter da opravimo tudi z prepričanji, ki nas pri spremembah ovirajo.

V INSPIRISu vemo, da zgolj kombinacija znanja in delovanja vodi do trajnih sprememb in uspeha, zato za naročnika pripravimo program, kjer kombiniramo delavnice, projektno delo in coaching.

Na ta način lahko vodja postaje dejansko kreator vrednosti v podjetju, saj so prvič v zgodovini mehki elementi poslovanja in delovanja ključne konkurenčne prednosti organizacij.

Če imate izziv a v zgornjih programih niste prepoznali rešitev, nas kontaktirajte in skupaj bomo našli pravi pristop za vas.

Priporočamo tudi naslednje INSPIRativne članke:

 • Vodja na belem konju
 • Pohvala kot motivacija
 • Vodja ni človek
 • O tveganju
 • kako doživljamo spremembe
 • kako se naučin kramljati
 • rojeni za optimiste
 • Vin’ al’ pir